eCare Nedir?

eCare, Vinnova’nın son inovasyonudur; online sağlık danışmanlığı alanında devrim yaratan bir platform. 

Sağlık bilişimi ve teknolojileri konusundaki uzmanlığımızı kullanarak, hastaların ve sağlık profesyonellerinin ihtiyaçlarına cevap veren bir hizmet sunuyoruz.

Ne Yapıyoruz?

Vinnova ailesi olarak sağlık bilişimi ve sağlık teknolojileri alanında yüksek kalitede ARGE faaliyetleri yürütmekteyiz.

Aynı zamanda, proje hazırlama, yönetimi danışmanlığı, klinik araştırmaların hazırlanması ve yürütülmesi konularında da danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Eğitim kapsamında ise, nicel ve nitel araştırma yöntemleri ve proje yönetimi eğitimleri veriyoruz.

Kimlerle Çalışıyoruz?

Yaptığımız çalışmalarda, farklı disiplinlerden gelen konusunda uzman akademisyenlerle yakın işbirliği içindeyiz.

Bu, çalışmalarımızın bilimsel bir temelde ve multidisipliner bir yaklaşımla yürütülmesini sağlamaktadır.